Pris

Journalistisk arbejde koster 946 kroner i timen. Det er timelønnen for effektivt arbejde. Kontakt mig for et tilbud  og en pris på den opgave, du ønsker løst.

For formidlingsopgaver er timelønnen 600 kroner. Formidling vil sige, at jeg formulere dine tekster på en letforståelig måde.

Har mediet, organisationen eller virksomheden en overenskomst for arbejdet med Dansk Journalistforbund, følger jeg naturligvis den.

Artikler
Jeg bruger normalt mellem 4 og 10 timer på en artikel. Tidsforbruget afhænger af omfanget af research og antallet af kilder, der er behov for.

Hjemmesider
Opsætning af en ny hjemmeside i WordPress koster omkring 5.000 kroner, når du leverer tekster og fotos. Prisen inkluderer, at jeg introducerer dig til WordPress og lærer dig at opdatere hjemmesiden.

Kontakt mig  for et tilbud, hvis du også ønsker, at jeg skal levere tekster og fotos til en ny hjemmeside. Prisen afhænger af, hvor meget tekst og hvor mange fotos, der skal være på hjemmesiden.

PR og kommunikation
For PR og kommunikationsarbejde for virksomheder er timeprisen 1.429 kroner. PR og kommunikation er pressemeddelelser og salgstekster.

Tidsforbrug
Inden en opgave aftaler vi hvor lang tid, der skal bruges på opgaven.

Ved længerevarende opgaver og projektopgaver af mindst en uges varighed aftaler vi en uge – eller månedspris med lavere timeløn.

Yderligere oplysninger
Her finder du Vejledende vilkår for freelancejournalistik, som Freelancegruppen i Dansk Journalistforbund har fastlagt. Priserne er udregnet, så freelancere kan tjene det samme som fastansatte journalister og er inklusiv feriepenge, pension og udgifter til kontor og arbejdsredskaber. Dertil kommer eventuelt udgifter til transport i forbindelse med en opgave.