Tag-arkiv: islamister

Krig på vej i Mali

Mali har i 20 år været kendt som et fredeligt demokrati, men det er slut. Der er nu udsigt til krig. Internationale militæreksperter er med til at planlægge en invasion for at befri den nordlige del af Mali, som er besat af forskellige islamistiske grupper.

– Alt, hvad vi ønsker i dag, er krig for at befri den nordlige del af Mali. Det handler om at dræbe så mange islamister som muligt og fordrive resten. Men hvis islamisterne rejser til andre lande, vil de stadig være en trussel. De skal likvideres, for det er meget farlige elementer. Efter krigen ser vi, hvad der skal ske.

Sådan beskriver Mama Koite Doumbia den generelle holdning i Mali. Mama Koite Doumbia er forkvinde for kvindeorganisationen FEMNET-Mali og kæmper normalt med argumenter, forhandlinger og ved at pege på forbilleder. Så Mama Koite Doumbia bekymrer sig for Malis fremtid og ikke kun for at bekæmpe de militante islamister.

Men ud over udsigten til et demokratisk valg i foråret 2013 mangler Mali planer for, hvad der skal ske i fremtiden. Det eneste sikre er, at landet er plaget af en udbredt træthed med de nuværende magthavere i overgangsregeringen og de politiske partier i Mali.

– I øjeblikket kan ingen sige, hvad der er den bedste løsning på udfordringerne i Mali, konstaterer Mama Koite Doumbia.

Hun er i Danmark for at tale om kvinders rolle i bæredygtig udvikling og 2015-målene for sin danske samarbejdspartner KULU (Kvindernes Ulands Udvalg). Men alle fremskridt indenfor fattigdomsbekæmpelse blegner i lyset af truslen fra islamisterne i nord. Her har sharialov fået et ugift par stenet, personer beskyldt for tyveri har mistet både hænder og fødder, utugt og alkohol straffes med pisk, og kvinder skal være tildækkede. Enkelte islamister stammer fra Mali, resten er kommet til landet fra især nabolandet Algeriet og så fjernt som Pakistan og Bangladesh.

I begyndelsen satsede både politikere og befolkning på en forhandlingsløsning. Tuaregerne i nord har tidligere gjort oprør, men konflikterne er altid blevet løst ved forhandlinger. Denne gang har forhandlinger ikke løst konflikten. I takt med, at islamisterne har udvidet deres territorium og tildelt stadig mere horrible straffe til befolkningen i nord, er opbakningen til en militær løsning steget.

Tropperne i invasionen vil komme fra den vestafrikanske samarbejdsorganisation ECOWAS. Vesten lover logistisk støtte og hjælp med overvågning. Internationale militæreksperter er i Mali for at hjælpe med at planlægge den militære indsats.

Algeriet deler 1.400 kilometer grænse med Mali og er hjemland for den Al-Queda gruppe, som er aktiv i en del af det besatte område i nord. Men Algeriet har afvist at deltage i en intervention i Nordmali. Hillary Clinton har forsøgt at presse Algeriet.

De fleste i Mali har erkendt, at Malis hær ikke alene kan bekæmpe islamisterne i nord. Der er dog en generel frygt for tropper fra andre afrikanske lande – især Nigeria. Frygten skyldes tidligere episoder i blandt andet Sierra Leone.

Enkelte ytrer sig anonymt i debatten på nyhedssider fra Mali med argumenter om, at muslimer ikke har ret til at bekæmpe andre muslimer. Men den holdning er ikke udbredt hos offentlige debattører. Islamisterne i nord går nu under betegnelsen ”tåberne” i nyhedsartikler og debatindslag.

Læs hele artiklen på Verdensnyt.dk

Islamister truer Malis kvinder

Malis kvinder kæmper en hård kamp for basale rettigheder uanset, om Mali vender tilbage til demokrati, eller det lykkes islamisterne i det besatte nordlige Mali at udbrede sharia til hele landet.

Mali er en sekulær stat, og religion har tidligere været anset for en privatsag. Religion er først begyndt at spille en rolle i den offentlige debat de seneste år. Og efter at fanatiske islamister har besat hele den nordlige del af landet, er befolkningen blevet tvunget til at forholde sig til islam, og hvilken indflydelse religion skal have på samfundet.

I hovedstaden Bamako har imamer og det islamiske råd taget afstand til islamisterne i nord og deres sharialove. Men de samme muslimske ledere har allerede i en del år kæmpet for at øge deres politiske indflydelse.

Mama Koite Doumbia er forkvinde for kvindeorganisationen FEMNET-Mali, og hun forklarer, hvordan muslimske ledere har arbejdet for at indskrænke kvinders rettigheder og har påvirket lovgivningen:

– Under den forhenværende demokratisk valgte præsident ATT legede politikerne en leg, man kalder konsensus, siger Mama Koite Doumbia.

Det blev tydeligt, da en ny familielov blev vedtaget i december 2011. Loven handler blandt andet om kvinders rettigheder.

Forhandlingerne begyndte for over ti år siden, og parlamentet vedtog loven i 2009. Da loven gav kvinder flere rettigheder, protesterede det islamiske råd og arrangerede demonstrationer. Resultatet var, at præsidenten undlod at underskrive loven for ikke at provokere borgernes religiøse følelser. Det islamiske råd fik derefter stor indflydelse på en udvandet udgave af familieloven, der i princippet betyder, at landet ikke længere lever op til internationale konventioner om børns og kvinders rettigheder, der er underskrevet.

Samtidig begyndte chikanen af kvindesagsforkæmpere som Mama Koite Doumbia:

– Jeg er blevet truet flere gange. Jeg har talt meget om kvinders manglende rettigheder i Mali, og jeg har fordømt islamisternes opførsel ved internationale konferencer.

Truslerne foregår ikke offentligt. Islamisterne henvender sig til familie og venner.

– I mit tilfælde sagde islamisterne til min mand, at jeg var i færd med at fornærme koranen. Min mand er ikke islamist, men han er medlem af den lokale muslimske komite. De sagde til ham ”Din kone har dårlige vaner. Du lader hende saboterer den muslimske tro, mens du sidder i vores komite”.

– Min mand holdt møder med min familie og mine slægtninge. Derefter indkaldte min familie mig til en samtale og sagde, at hvis jeg fortsatte med at lave aktivisme, ville min mand forlange skilsmisse, fortæller Mama Koite Doumbia.

I Mali er det en katastrofe at blive udelukket fra sin familie og sit sociale liv. Men de kvindelige aktivister modtager også dødstrusler på SMS.

Læs hele artiklen på Verdensnyt.dk